SELENGA AMİD

%15N %13N %5KSelenga amid firmamızın geliştirip ürettiği Türk çiftçisinin güvenine mazhar olan eşsiz bir üründür. Tüm bitkilerde vegetasyon evresi boyunca kullanılabilir. Bitkilerin vegatatif gelişimi üzerinde çok etkilidir. Özellikle bitkide verim, renk, iriltme performansının düştüğü dönemlerde tam bir can simididir. Kök bölgesinde oluşan tuzu, kök bölgesinden uzaklaştırır. Meyve büyümesini ve köklenmeyi teşvik eder.


Tümü

X