Kategoriler

TUZLULUK (EC: ELEKTİRİKSEL İLETKENLİK)

Tuzluluk; osmatik basınç elektriksel geçingenlik ve yüzde tuz konsantrasyonu olarak değişik şekillerde ifade edilir. Bir tuz çözeltisinde pozitif veya negatif iyonlar serbestçe hareket ederler. Bu çözeltiye iki metal levha konup, biri pozitif kutubuna, diğeri negatif kutubuna bağlanırsa, katyonlar negatif levha, anyonlar ise pozitif levha tarafından çekilir. Bu şekilde çözeltide bir elektrik akımı oluşur ve şiddetli, iyon miktarına bağlıdır.

   Elektriksel geçirgenlik (EC: Elektrical Conductivity) bir geçirgenlik ölçme cihazı ile ölçülür. Sonuç milimhos/cm olarak belirtilir. Mho, direnç birimi Ohm’nin tersidir. Tuz bitkilerin su ve besin maddelerini engellediği için bitkide büyümeyi durdurur. Rengi koyulaştırır ve meyveleri küçültür. Bir ortamın tuzluluğunu ölçmek; saturasyon ekstratı metodui süspansiyon metodu ve kalsiyum sülfat katkılı süspansiyon metodu kullanılmaktadır. Süspansiyon metodunda; 1 hacim hava kurusu toprak veya harca 2-2,5 hacim damıtık (saf) su katılarak elde edilen karışımın elektriksel geçirgenliği ölçülür. Sonuç milimhos/cm olarak belirtilir. Bu metod, hazırlanış ve sonuçlama yönünden çabuk olmasına karşın saturasyon ekstraktı kadar hassas değildir. Süspansiyon metoduna göre ortamların elektriksel geçirgenliği ve bitkilerin buna dayanıklılığı aşağıda belirtilmiştir.

Tuzluluk Seviyesi   Milimhos/cm           Dayanıklı Bitkiler                                         Görüşler

Düşük                       0,2-0.7            Fasulye, salatalık, bezelye, turp                Bütün bitkiler için uygundur.

Orta                          0,7-1,3            Hıyar, domates                                            Geçirgenliği iyi olan topraklar için uygundur.  

Yüksek                      1,3-2,0              Ispanak, pancar                                                     Tuzluluğa dayanıklı ve kuşkonmaz bitkiler için uygundur.

 

 

 

Ph;Ortamdaki hidrojen iyonlarını konsantrasyonun negatif logaritmasıdr. Bir solisyonda hidrojen ve hidroksil iyonları eşit miktarda ise solisyon nötr yapıdadır yani Ph:7 den yukarı ise solisyon alkalidir. Hidrojen iyonu hidroksil iyonunda fazla ise yani Ph:7 den aşağı ise solisyon asittir. pH’ın bitkinin istediği sınırlar arasında alması ortamdan besin elementlerinin alınabilirliği yönünden önemlidir. pH istenilen sınırlar dışında olursa, besin elementleri alınamaz duruma geçebildiği gibi toksit etkide yaratabilir. Torflu ortamlarda pH’ın 5-5,5 mineral ortamlar da 6-6,5 hidroponik kültürde ise pH’ın 5-5,5 arasında olması istenir. pH 4 den aşağı düşerse köklerdeki hücre zarları tamamen geçirgen hale gelip ölürler ve besin alışverişini düzenleyemezler. Hidroponik kültürde besin çözeltisinin pH’ını kısa bir süre bile 4’ün altına düşmesi bitkilerin ölmesine neden olur. Bitki hücrelerinin pH’sı 7-7,5 bitki özsuyu ph’ı 5-6 arasındadır.q

İDEAL TOPRAL pH’ı 6,5-6,8 ARASINDA OLMALIDIR.

Fosforun                alınım sınırı            6,5-7,2       Zn(çinko)      alınım sınırı      5,0-7,0

Demir(Fe)              alınım sınırı            4,0-7,0       Bor(B)            alınım sınırı     5,0-7,5

Mangan(Mn)        alınım sınırı            5,0-6,5        Bakır(Cu)      alınım sınırı     5,0-7,5

 

Aşırı Azot(N) - Potas(K)  + Bakır(Cu) + Bor(B)   alımını engeller.

Aşırı Fosfor(p) - Potasyum(K) + Kalsiyum(Ca) + Çinko(Zn) + Demir(Fe) + Bakır(Cu) alımını engeller.

Aşırı Potasyum(K) - Magnezyum(Mg) + Bor(B) alımını engeller.

Aşırı Çinko(Zn) - Mangan(Mn) + Demir(Fe) + Bakır(Cu) alımını engeller.

Aşırı Mangan(Mn)- Çinko(Zn) + Demir(Fe) alımını engeller.

Aşırı Bakır(Cu) - Çinko(Zn) + Mangan(Mn) + Demir(Fe) alımını engeller.

Aşırı Demir(Fe) - Mangan(Mn) + Fosfor(P) alımını engeller.

Aşırı Molibden(Mo) - Kalsiyum(Ca) + Bakır(Cu) + Bor(B) + Demir(Fe) alımını engeller.

Aşırı Magnezyum(Mg) - Potasyum(K) alımını engeller.

Aşırı Kalsiyum(Ca) - Fosfor(P) + Potas(K) + Magnezyum(Mg) + Çinko(Zn) +Mangan(Mn)+ Bor(B)+Demir(Fe) alımını engeller.

X