Kategoriler

AZOT

Bitkilerin temel yapı taşlarındandır. Azot bitkilerde vejetatif aksamın gelişmesini sağlar. Azot noksanlığında zararlanma daha çok yaşlı yapraklarda, yapraklar küçük ve yaprak rengi sarı-yeşil portakal sarısından kırmızıya kadar değişebilir. Yapraklar sanki sonbahardaki dökülmeye benzer renk alır ve aşağıdan yukarıya doğru bir yön takip edip dökülür. Sürgünler kısa ve ince kalır. Çiçek teşekkülü iyi olmaz çiçek sayısı azalır. Çiçekler küçük ve renkleri bozuktur. Kökler sürgünlere oranla daha uzun, yan kök teşekkülü azdır. Bitkilerde tohum ve meyve de azalmaktadır. Azot fazlalığında ise, bitkiler bodur kalmaktadır. Yapraklarda şekil bozuklukları ve renk bozuklukları görülmektedir.

X